CÔNG TY TNHH BAO BÌ TẤN TRƯỜNG PHÁT

Hotline

0919.530.259

Vị trí

Đ.Khánh Bình 59, P.Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Cam kết

Luôn chú ý cải tiến

Không có việc gì là tốt nhất mà chỉ có tốt hơn. Cho nên chúng tôi chú ý cải tiến quy trình sản xuất, chú ý chỉnh sửa cung cách phục vụ khách hàng cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả SX-KD, tiết giảm tối đa chi phí lãng phí.Các tin khác